Monday, July 2, 2007

DEEP 30th Impact Osaka lineup

The 30th installment of DEEP Impact takes place in Osaka this Sunday, July 8th.

The card:

 • Jutaro Nakao (Freelance) / Kiuma Kunioku (Freelance)
 • Seichi Ikemoto (Freelance) / Han Su Fan (CMA Korea)
 • Tomoyuki Fukami (CMA Kyoto Seikeikan) / Henrik Kakiuchi (HARD COMBAT)
 • Takeshi Hamamura (CMA Kyoto Seikeikan) / YABU (Freelance)
 • Seigo Mizuguchi (Freelance) / Yusuke Sakashita (PUREBRED Kyoto)
 • Motoki Takinishi (CMA Kyoto Seikeikan) / Kenta Nakamura (Zendo Kai Hiroshima)
 • Isao Terada (ALLIANCE) / Kousuke Eda (PUREBRED Kyoto)
 • Kitazaki Shizu (Zendo Kai Hiroshima) / Hiroshi "Goodman" Tanaka (KSW Hachijyo Pro Wrestling)
 • Atsuyuki Shimakawa (PUREBRED Kyoto) / Masahiro Toryu (PANCRASEism)
 • Yukinari Tamura (Freelance) / VS Animal (PUREBRED Osaka)
 • Miura Yasuaki (Zendo Kai Hiroshima) / Kazuhiko Wakita (Seidokaikan)
 • Takuya Sato(PUREBRED Kyoto) / Arai Hira (Zendo Kai)
 • Taro Kusano (STG Osaka) / Rikiya Kawakami (Pancrase Inagakigumi)
 • Makoto Kamaya (CMA Kyoto Seikeikan) / Nobuhiro Yoshitake (Pancrase Inagakigumi)
 • Souyuu Tanabe (Renshi Juku) / Toru Harai (Mori Dojo)

No comments: